بلبرینگ های غلتکی

رولبرینگ ها

بلبرینگ های غلتکی – همچنین به عنوان یاتاقان های غلتشی شناخته می شوند – شبیه یاتاقان های ساچمه ای هستند که برای حمل بار و در عین حال به حداقل رساندن اصطکاک طراحی شده اند.