چرخ زنجیر

همه دوچرخه‌ را دیده‌اند یا از آن استفاده کرده‌اند و متوجه شده‌اند که توسط یک چرخ دنده بزرگ راننده با پدال‌های متصل حرکت می‌کند.

چرخ دنده های کوچکتر در عقب به دور خود میچرخد که باعث چرخش چرخ عقب میشوند. با چرخش چرخ عقب دوچرخه به جلو حرکت می کند. چرخ دنده هایی که توسط زنجیر به حرکت در می آیند در ماشین آلات، موتورسیکلت ها، موتورهای خودرو استفاده می شوند و کاربردهای بسیار بیشتری دارند.