کاربردها و مزایای بلبرینگ

کاربردها و مزایای بلبرینگ

کاربردهای ویژه زیادی برای یاتاقان ها وجود دارد که شامل هوافضا، خودرو، کشاورزی، پشتیبانی توپ اسکرو، پزشکی یا دندانپزشکی، ابزار یا مینیاتور، پمپ، نظامی، ورزشی، دوک یا دقت فوق العاده، کالاهای مصرفی و کنترل هواپیما یا بدنه هواپیما می شود.